Mužský kroj

U mužů patřily k základním částem kroje košula, brunclek, gatě, kopyce, krpce, župica, klobúk.
mužský kroj rozparky u gatí výšivka u košule